Sprawdź status zlecenia:

Wpisz powyżej numer zgłoszenia serwisowego (NZS) i zatwierdź a otrzymasz zwrotnie bieżący stan swojego zgłoszenia.