Posadzka przemysłowa by spełniła liczne wymagania prawne i inwestorskie w wielu wypadkach powinna zyskać właściwości niepylenia. Niezabezpieczona posadzka potrafi pylić, co wyklucza ją z wielu zastosowań.
Jednym z sposobów na nadanie posadzce betonowej właściwości bezpyłowych jest zastosowanie preparatów na bazie krzemianu litu. Krzemian litu jest materiałem płynnym na bazie wody.
Cząsteczki litu reagują z wapieniem w górnej warstwie betonu co sprawia że nabiera właściwości bezpyłowych. Preparat stosuje się podczas obróbki posadzki techniką diamentową, co zmienia parametry posadzki na oczekiwane.